Dětský kroužek Broučci - školní rok 2014/2015

Pro malý zájem rodičů se letos dětský kroužek Broučci nebude otvírat.

PROVOZ BROUČKŮ:

Provoz dětského kroužku Broučci bude v pondělí, úterý a středu 8.00-12.00 hod. při naplnění min. kapacity 6 dětí. O začátku Broučků budete informováni předem.

Cena za měsíc: 650,- Kč/měsíc (tj. 46,- Kč/den)
Cena za jednorázový pobyt: 100,- Kč/den

 * * *  

Přibližně od třetího roku věku je pro děti přirozené a potřebné vyhledávat kolektiv vrstevníků. Děti mají rádi dětskou společnost a začínají druhé děti přijímat jako partnery ve hře. Podle dětského psychologa profesora Matějčka je tato spolupráce ve hře nesmírně cenným vývojovým rysem, který je třeba podchytit a dále rozvíjet. V předškolním období dítě dále vyspívá po všech stránkách – tělesně, pohybově, intelektově, citově i společensky. Pokud je z nějakých důvodů jejich obzor omezen a nemohou si opatřit dost podnětů z okolí, jsou v tomto věku ve větším nebezpečí, že jejich intelektový i sociální vývoj může zaostávat.
Předškolní děti po společnosti druhých dětí vysloveně touží a jsou šťastné, když si jich druhé děti všimnou, když je vezmou do hry, když se s nimi kamarádí a když i ony samy se mohou před ostatními trochu předvést.

Nedostalo se Vaše dítko do školky? Nevadí! Přesně pro Vaše dítě a pro Vás jsou tady Broučci.
Kolektiv lektorek se postará o vaše dítě celé dopoledne hned třikrát v týdnu, a to v pondělí, úterý a ve středu od 8.00 do 12.00 hod. Rádi mu zajistíme zábavu, ponaučení i výchovu v dětském kolektivu. Také Vám, rodičům, umožníme udělat si chvilku pro sebe, kterou určitě využijete k zařízení nezbytností nebo k relaxaci.

 

Komu je určen

 • Těšíme se na děti od 2,5 do 6 let, které zvládnou dopolední pobyt bez rodičů

 

Výchovně – vzdělávací plán

 • Děti se mohou těšit na pestrý program
 • Na každý měsíc je připraven jiný tematický celek
 • Pravidelné činnosti usnadňují přizpůsobení a dodávají dětem jistotu
  • Písničky a říkanky
  • Čtení pohádek
  • Pohybová aktivita
  • Výtvarná činnost
  • Pobyt na čerstvém vzduchu
 • Společná i samostatná hra
 • Podporujeme individualitu dětí i schopnost spolupráce a respekt k druhým
 • Roční vzdělávací plán je k dispozici k nahlédnutí
 • O aktuální činnosti budeme informovat na nástěnce a na www.mcferda.cz
 • Úzce spolupracujeme s mateřskou školou ve Svitávce

Režim

 • 8,00 – 8,30 příchod dětí
 • 8,00 – 9,00 spontánní hry, pohybová aktivita, cvičení na nářadí
 • 9,00 – 9,30 přivítání a navození tématu, povídání, písničky, básničky, hry k danému tématu
 • 9,30 – 10,00 svačina, hygiena
 • 10,00 – 10,30 výtvarná a tvořivá činnost k tématu
 • 10,30 – 11,30 vycházka, pohybové hry venku
 • 11,30 – 12,00 četba, relaxace, volná hra v herně, odchod dětí

Informace pro rodiče 

 • Děti jsou umístěny v kolektivu maximálně 12 dětí pod dozorem dvou lektorek
 • Upřednostňujeme dlouhodobou docházku
 • Při příchodu dětí pomohou rodiče s jejich převlékáním a přezouváním
 • Každé dítě má zásuvku na uložení věcí
 • Svačinu a pití dodávají rodiče dle vlastní volby, prosíme vše označit
 • Co vzít s sebou:
  • Pohodlné oblečení do herny
  • Oblečení na ven
  • Náhradní oblečení
  • Bryndák, pleny, čistící ubrousky – jsou-li třeba
  • Užívá-li dítě nějaké léky, budou mu podány sestrou
 • Od 11,30 do 12,00 hod. si mohou rodiče dítě vyzvednout. Prosíme o dodržení doby odchodu.
 • Odlišné termíny příchodů a odchodů jsou možné po dohodě
 • Nepřítomnost dítěte prosím nahlaste daný den od 7,30 do 8,30 na tel. číslo 775 633 143
 • Pokud jsou volná místa, mohou být děti přijímány i v průběhu roku
 • Kroužek je podporován a dotován Městysem Svitávka, proto při přijetí dáváme přednost dětem s bydlištěm ve Svitávce

Lektorky

 • Podsedníková Vladimíra, všeobecná sestra
 • Konečná Radka, Dis, diplomovaná všeobecná sestra
 • Mgr. Melšová Zdeňka
 • Šalovská Eva

Platba

 • Částka je stanovena na 650,- Kč za jeden kalendářní měsíc (v případě jednorázového pobytu 100,- Kč/den)
 • Částka je splatná před začátkem měsíce
 • Platbu proveďte na účet číslo 227383499/0300 a jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte nebo předejte hotově lektorkám

Kontakt

Kde nás najdete

 • V herně Rodinného centra Ferda ve druhém patře obecního úřadu Městyse Svitávka
 • Hybešova 166, 679 32 Svitávka

 

Těší se na Vás kolektiv lektorek

# # #

HISTORIE:

Broučci ve školním roce 2013/2014
Broučci ve školním roce 2012/2013