top of page

O RC FERDA

                Rodinné centrum Ferda nabízí od února 2008 prostor pro rodiny s dětmi od narození do nástupu do školy. Našim posláním je tedy vytvářet prostor pro setkávání rodin s dětmi jako prevenci sociální izolace, umožňovat tak sdílet a vzájemně komunikovat napříč generacemi a zároveň zapojovat rodiny do života v obci, potažmo kraje. Chceme rodinám nabídnout aktivní náplň volného času a také přispívat ke vzniku vztahů mezi generacemi a také k integraci nově přistěhovaných rodičů a jejich dětí.

               Naše služby a aktivity jsou tedy určeny hlavně pro nastávající rodiče, ženy po porodu na mateřské a rodičovské dovolené, děti předškolkového a předškolního věku, prarodiče s vnoučaty a seniory.

               Jsme podporou rodičům od snahy o otěhotnění, přes porod až po první třídu. Snažíme se vzdělávat rodiče a prarodiče pomocí kurzů, přednášek a workshopů. Nabízíme individuální poradenství a zázemí. Tvoříme programy pro rodiče s dětmi v dopoledních hodinách a kroužky pro děti v odpoledních hodinách. Jsme součástí místní komunity, kde se aktivně zapojujeme do akcí, zvelebování obce a integrace občanů. Tvoříme venkovní rodinné aktivity, aby spolu celé rodiny mohli trávit smysluplný čas. Jsme výdejnou pro Scuk.cz, podporujeme místní kreativce v projektu Šikovné ruce a zapojujeme se do obecně prospěšných akcí jako je Laskavec, Spojme česko a podpora Domu pro Jůlii. Každý měsíc organizujeme standardně 2-3 jednorázové akce pro děti, které jsou většinou výtvarného nebo enviromentálního charakteru. Vedeme půjčovnu vybavení, knih, deskových her a fungujeme jako zprostředkovatel kontaktů v případě různých potřeb. Jsme zastřešení dulou a laktační poradkyní.

bottom of page